Aktiviteter

Aktiviteter och jakter 2021-2022

Mer jakter tillkommer, se hemsida www.jagareforbundet.se/dalarna och www.jagareforbundet.se/gavleborg samt gå in och gilla vår gemensamma Facebooksida JAQT Kvinnligt nätverk i Jägareförbundet region mitt.
Jägareförbundets kvinnliga nätverk arbetar för att ge förbundets kvinnliga medlemmar erfarenhet, kunskap och lära känna andra jagande kvinnor.

Vi vill stärka det jaktliga självförtroendet samt att kvinnor och män ska jaga tillsammans.

Vi vill vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte är aktiva jägare.

Vi välkomnar varmt alla nya medlemmar oavsett tidigare erfarenheter.
Som medlem i JAQT får du utan kostnad information och inbjudningar till jakter, föreläsningar och andra aktiviteter såsom utbytesjakter i andra delar av Sverige, träningsläger inom skytte,
eftersökskurser och styckningskurser.
För att du ska få informationen och inbjudningarna är det viktigt att vi har din e-post samt vet vilken krets du tillhör.

För att lämna dina uppgifter, kontakta Britta Lundh, britta.lundh@jagareforbundet.se.
Besök oss gärna på Facebook, sök på JAQT

Senast uppdaterad den 27 okt 2021