JAQT

Om vår verksamhet JAQT i Gävleborg/Dalarna.

JAQT's arbetsgrupp i Gävleborg/Dalarna

Upplägget består av en central arbetsgrupp bestående av de nedan angivna samt att utöka med lokalt ansvariga över hela länen. Uppläggen lokalt kommer nog att skilja en del bland annat beroende på vilken jaktform som passar bäst och vilka önskemål som finns.

Genom detta nätverk får deltagarna genom inbjudan möjlighet att prova på jakter som det kanske inte finns möjlighet till på hemorten. Eftersom nätverket håller på att bli rikstäckande inom Jägareförbundet finns även möjligheten att prova på jaktformer som det inte finns förutsättningar för inom Gävle-Dala.

I övrigt kan vårt område erbjuda det mesta, allt från sjöfågeljakt vid havet till ripjakt i fjällen. I Gävleborgs län finns även möjligheten till vårjakt på råbock. Samlingsnamnet på nätverket är JAQT, Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.

JAQT evenemang i din krets lägger du in i formuläret på denna länk: https://jagareforbundet.se/jakt/jaqt/kalenderformular

Vill Du vara med?

Som medlem i nätverket får Du utan kostnad information och inbjudan till både jakter och andra aktiviteter liksom planerade förmånserbjudanden. Information kommer även att finnas i Svensk Jakt nyheter och här på länens hemsidor listas alla aktiviteter.

Vill du vara med i JAQT så ring och anmäl dig snarast till någon i arbetsgruppen.

Lisa Johansson Saadio, lisa.johansson-saadio@jagareforbundet-dalarna.se,Tfn: 070-559 8859

Britta Lundh, britta.lundh@jagareforbundet.se Tfn: 010-584 7651

Anita Nyberg, anita.trullsbo@hotmail.com Tfn:073-055 63 57                   

Zenita Källström, kallslazi@telia.com Tfn: 070-337 31 39 

JAQT kontaktpersoner i landet: https://jagareforbundet.se/jakt/jaqt/jaqt-ansvariga-i-vara-lansforeningar/

Kontakta en JAQT-person i din krets

Kontakta Lisa Johansson Saadio, lisa.johansson-saadio@jagareforbundet-dalarna.se,Tfn: 070-559 8859 eller Britta Lundh, britta.lundh@jagareforbundet.se så slussar vi dig vidare.

Senast uppdaterad den 30 apr