Fotograf:	Mostphotos
Fotograf: Mostphotos
måndag 08 juli kl 08:01

Spillningsinventering för 2024

Nu finns länets spillningsinventering sammanställd för 2024 på de olika områdena som genomfört spillningsinventering för älg och rådjur.

Ett stort tack till alla de jägare som hjälpt till med årets spillningsinventering, det är otroligt viktigt att inventering görs för att få ett bra underlag för den fortsatta förvaltningen av vår viltstam. Bra jobbat av de som är inblandade i spillningsinventeringen här i Dalarna.

Resultat av inventerigen hittar du här https://jagareforbundet-dalarna.se/verksamhet/inventering

 

Senast uppdaterad den 08 juli