Fotograf:	Erik Mandre/Mostphotos
Fotograf: Erik Mandre/Mostphotos
torsdag 20 juni kl 13:18

Årets beslut om licensjakt på björn i Dalarna har kommit

Länsstyrelsen Dalarna har meddelat årets tilldelning för björnjakten.

Tilldelningen på 80 björnar är en liten minskning sedan fjolårets jakt. Länsstyrelsens mål med jakten är att gradvis minska stammen till länets förvaltningsmål som är 240-280 björnar. Tilldelningen är uppdelad på fyra delområden där det nordliga området är delat i två delar där minst 7 av björnarna ska fällas i nordligaste området.

Den som planerar jaga björn med hjälp av åtel måste anmäla åteln senast den 15 juli till Länsstyrelsen via länsstyrelsens webbtjänst för anmälan av åtel.

Jakttid
Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2024 till dess att
jakten avlyses i respektive område, som längst till och med den 15
oktober 2024. Björn får endast jagas under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång

Beslut om licensjakt i Dalarna

Senast uppdaterad den 20 juni